Over Anneleen

Anneleen werkte tien jaar als huisarts. In 2014 startte ze een nieuwe duopraktijk, wat aanleiding gaf tot een grondige zoektocht naar verstandige en duurzame financiering van praktijkgebouw, verzekeringen en pensioen. Voor de aankoop van een pand konden zij en haar collega terecht bij een duurzame bank. Voor haar verzekeringen en Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen kon ze echter geen enkele maatschappij vinden die kon bieden wat ze zocht: een transparant investeringsbeleid dat naast een gezonde financiële strategie ook sociale en ecologische criteria zou hanteren. Ze stapte met deze vraag naar FairFin in de hoop om samen met deze gespecialiseerde NGO een antwoord te vinden. Intussen werkt ze deeltijds voor FairFin.

Over FairFin

FairFin voert campagnes die Belgische banken en het publiek informeren en aanzetten om anders om te gaan met geld. Enerzijds voert de organisatie onderzoek naar onverantwoorde of schadelijke investeringen van Belgische banken en anderzijds brengt ze duurzame bankproducten in kaart. Ze ondersteunt ook duurzame alternatieven buiten de banksector, zoals sociale crowdfunding, duurzame coöperaties en gemeenschapsmunten. Meer info op www.fairfin.be.

Naar wie richten we ons?

We richten ons in de eerste plaats naar zelfstandigen in de zorgsector: artsen, tandartsen, kinesisten, apothekers, logopedisten en thuisverpleegkundigen die voor hun pensioen sparen via een Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ). Dit gebeurt via twee wegen:

  1. Met eigen bijdragen, die tot 60% fiscaal aftrekbaar zijn.
  2. Met overheidsgeld. Alle zorgverleners die de conventie onderschrijven (de tariefafspraken tussen het RIZIV, de zorgverleners en de ziekenfondsen) ontvangen jaarlijks van het RIZIV een premie die ze kunnen investeren in een VAPZ en/of gewaarborgd inkomen. Voor de keuze van een maatschappij die zo’n RIZIV-contract aanbiedt zijn ze verplicht zich te houden aan een gelimiteerde lijst van instellingen die goedgekeurd wordt door het FSMA, de financiële toezichthouder. Op deze lijst staat nog geen enkele maatschappij die transparant communiceert over haar beleggingsbeleid én die duurzame en ethische criteria toepast!
    Het gaat hier dus om belastinggeld dat in naam van zorgverleners wordt belegd in activiteiten die potentieel de volksgezondheid schaden. Dat kunnen we toch niet rijmen?