Met dit pilootproject willen Anneleen en FairFin een nieuw pensioenproduct ontwerpen dat doet wat zorgverleners elke dag doen: zorg dragen voor een gezonde toekomst. Meer dan één expert op het terrein van ethisch beleggen verzekerde ons: een VAPZ-contract met toepassing van ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) criteria is mogelijk, er moet gewoon iemand mee beginnen. Daarvoor is maar één ding nodig: voldoende vraag van cliënten. Uit eigen beweging hebben fondsbeheerders vaak weinig motivatie om een maatschappelijk verantwoord investeringsbeleid uit te werken – voor hen is het gemakkelijker om alles bij het oude te laten.
Wil jij meehelpen om de zwarte doos van de financiële sector te openen? Vraag dan mee om transparantie en om een investeringsbeleid dat aansluit bij wat jij belangrijk vindt.

Ja, ik steun deze actie

Anneleen en Fairfin werken daarnaast op drie andere terreinen:

1. Campagne en sensibilisering

Door scherp te stellen op dit thema hopen we het bewustzijn rond de impact van keuzes met (pensioen)geld te vergroten en het gesprek daarover aan te moedigen. Onder en met zorgverleners, met fondsen en verzekeraars, met alle burgers die dit belangrijk vinden. Zo krijgt de visie op een duurzamer investeringsbeleid handen en voeten! Want het geld van vandaag bepaalt de wereld van morgen.

2. Individuele actie ondersteunen

  1. Wil je je bezorgdheid tonen aan jouw fondsbeheerder en ons helpen met het verzamelen van gegevens over investeringsbeleid? Bezorg hem/haar deze brief/e-mail.
  2. Nodig je collega’s uit met deze brief/e-mail of via sociale media:

3. Politieke actie

Elk jaar heb je als geconventioneerde zorgverlener de kans om met je RIZIV-contract kostenloos over te stappen naar een andere verzekeraar of een ander VAPZ-contract dat door het FSMA (de toezichthouder) is goedgekeurd. Het betekent dat de nieuwe stortingen vanaf dat jaar bij de nieuw gekozen maatschappij terechtkomen. Als je echter je reeds gespaarde reserves (je in het verleden gestorte bedragen) zou willen meenemen naar het nieuwe fonds, dan wordt dat door de wetgever beschouwd als een afkoop en betaal je 33% fiscale penalisatie! Eigenaardig genoeg geldt deze regel uitsluitend voor de RIZIV-contracten en niet voor VAPZ contracten in andere sectoren.

Vrije markt, hallo?!

Daarom werkten we samen met een federaal volksvertegenwoordiger om hierover een parlementaire vraag te stellen in de Kamer. Het antwoord van de minister van Financiën komt hierop neer: het verplaatsen van de reserves wordt beschouwd als een afkoop. Het voortijdig beëindigen van een pensioencontract (en dus het opvragen van het gespaarde kapitaal) wordt uiteraard belast – het gaat immers om stortingen waarop voorheen een belastingvoordeel gold. Maar het integraal verplaatsen van de volledige reserves naar een contract met precies dezelfde bedoeling (pensioenopbouw) beschouwen als een afkoop? Dat klinkt als een regel die het resultaat is van succesvol lobbywerk.

Lees de parlementaire vraag en het antwoord hier.

SDG Voice